IT řešení pro vývoz
do Itálie.

Co nabízíme

FAQ

Přestože nástroje pro strojový překlad jako Google Translate mohou být užitečné pro základní překlady, použití těchto nástrojů pro překlad webových stránek má řadu omezení a rizik.
Za prvé, strojové překlady obvykle nejsou tak přesné a kvalitní jako překlady prováděné odborníky. Strojové překlady jsou často příliš doslovné a neberou v úvahu kontext, který může vést k nepřesným a nesrozumitelným výsledkům.
Za druhé, strojové překlady nemohou zachytit jemné nuance jazyka, které jsou důležité pro cílovou skupinu, ke které webové stránky směřují. Pokud chcete, aby vaše webové stránky oslovily italské publikum, je důležité použít výrazové obraty a jazykové nuance, které jsou pro tento trh specifické.
Nakonec, strojové překlady mohou být problematické z hlediska kvality a profesionalismu. Neodborné překlady mohou poškodit reputaci vaší firmy, což může vést ke ztrátě zákazníků a tržeb.
Z tohoto důvodu je pro překlad webových stránek do italštiny nejlepší se obrátit na profesionální překladatele s odbornými znalostmi jazyka a kultury.

E-commerce webová stránka, která se zaměřuje na prodej produktů v zahraničí, by měla mít několik klíčových prvků, aby uspěla na mezinárodním trhu:
  • Vícejazyčnost: Stránka by měla být k dispozici v různých jazycích, aby se mohli potenciální zákazníci z různých zemí snadno orientovat a nakupovat.
  • Měnové přepočty: Stránka by měla umožňovat přepočet cen v různých měnách, aby mohli zákazníci jednoduše vidět ceny ve své domácí měně.
  • Mezinárodní doprava: E-commerce stránka by měla poskytovat různé možnosti mezinárodní dopravy a umožňovat zákazníkům vybrat si preferovaný způsob doručení.
  • Platební metody: Stránka by měla umožňovat různé platební metody, aby mohli zákazníci platit způsobem, který jim nejlépe vyhovuje.
  • Ochranu osobních údajů: E-commerce stránka by měla být v souladu s mezinárodními předpisy ochrany osobních údajů a měla by mít bezpečné a spolehlivé řešení pro platby a ochranu zákaznických údajů.
  • SEO optimalizace: Webová stránka by měla být optimalizována pro vyhledávače, aby mohla být snadno nalezena na mezinárodním trhu a zákazníci z různých zemí ji mohli najít.
Tyto prvky jsou důležité pro úspěšné fungování e-commerce webové stránky v mezinárodním prostředí.

SERP znamená "Search Engine Results Page", tedy stránka s výsledky vyhledávání na internetových vyhledávačích, jako je Google nebo Bing.
SERP je důležitý pro mezinárodní trh, protože umožňuje firmám získat viditelnost a pozici ve výsledcích vyhledávání pro klíčová slova relevantní pro jejich obchodní aktivity.
Vysoká pozice ve výsledcích vyhledávání zvyšuje pravděpodobnost, že potenciální zákazníci najdou webové stránky firmy, což může vést k vyšším prodejům a úspěchu na mezinárodním trhu.
SERP je tedy důležitý nástroj pro vytváření povědomí o značce a úspěšný prodej produktů na mezinárodní úrovni.

Mezinárodní SEO, tedy optimalizace vyhledávačů pro mezinárodní trh, je důležitá, protože umožňuje, aby webové stránky firmy byly viditelné a přístupné pro potenciální zákazníky po celém světě.
Mezinárodní SEO zahrnuje mnoho faktorů, včetně optimalizace klíčových slov pro různé jazyky a lokalizace obsahu a odkazů pro jednotlivé země a regiony.
Bez mezinárodní SEO by webové stránky firmy mohly mít nízkou viditelnost a pozici ve výsledcích vyhledávání pro cílové země a jazyky, což by mohlo vést ke ztrátě potenciálních zákazníků a tržeb.
Mezinárodní SEO je tedy klíčovým faktorem pro úspěšné prosazení firmy na mezinárodním trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti.

Export do Itálie je značka společnosti KRITEK, s.r.o. se sídlem v České republice.
Od roku 2002 jsme přítomni na evropském trhu a poskytujeme na míru šitý software.
Vyvíjíme webové stránky, e-commerce, aplikace pro Android a iOS, CRM, ERP a klíčové software, pomáháme firmám růst a optimalizovat investice.
Jsme síť odborníků specializujících se na různá odvětví webu.
Vyvíjíme firemní webové stránky, blogy, na míru šité software, manažerské software a mobilní aplikace jak pro Android, tak pro iOS.
Společnost vyvinula pevnou organizační strukturu a vývojové procesy, které zajišťují kvalitu a stabilitu vyvíjeného softwaru.
Díky partnerství s profesionály a podniky působícími v našem odvětví jsme přítomni po celé Evropě.

Kontaktujte nás